سه شنبه 26 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

صندوق های بورسی

سرمایه گذاری در بانک یا صندوق های بورسی؟

مطالب/ سرمایه گذاری در بانک یا صندوق های بورسی؟

                           
      سرمایه گذاری در بانک یا صندوق های بورسی؟ این روزها بازار رقابت صندوق های متنوع سرمایه گذاری که بانک ها به مشتریان کلان پیشنهاد می کنند، به قدری جذاب شده که آن را به رقیب جدی سپرده گذاری بانکی تبدیل کرده است.

دوشنبه 10 آبان 1395