شنبه 2 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

سازمان ملی بهره‌روی

سهم صفر درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی

مطالب/ سهم صفر درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی

                           
      سهم صفر درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی در حالی که همواره تاکیدات بر فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت اقتصاد مولد وجود دارد، رئیس سازمان ملی بهره‌روی ایران سهم بهره‌وری را در میانگین رشد اقتصادی کشور در ۴۵ سال اخیر نزدیک به صفر درصد عنوان کرد.


يکشنبه 9 آبان 1395