سه شنبه 26 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

بهداشت محیط

۳۸ میلیون نفر در کشور گرفتار آسیب های آلودگی هوا هستند

مطالب/ ۳۸ میلیون نفر در کشور گرفتار آسیب های آلودگی هوا هستند

                           
      ۳۸ میلیون نفر در کشور گرفتار آسیب های آلودگی هوا هستند قائم مقام وزیر بهداشت، گفت: ۸۸ درصد مرگ و میرهای ناشی از بیماری های منتسب به سرطان در کشورهای کم درآمد اتفاق می افتد.


دوشنبه 3 آبان 1395