پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

محیط کسب وکار

 رئیس جمهوری: دنیای امروز اقتصاد مرز نمی شناسد

مطالب/ رئیس جمهوری: دنیای امروز اقتصاد مرز نمی شناسد

                           
       رئیس جمهوری: دنیای امروز اقتصاد مرز نمی شناسد رئیس جمهوری با بیان اینکه اطلاعات مرزی نمی شناسد، گفت: دنیای امروز اقتصاد مرز نمی شناسد و شبیه علم، هنر و اطلاعات است.


يکشنبه 2 آبان 1395