پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

خانه کشاورز ایران

مدیریت غلط زاینده رود را خشکاند

مطالب/ مدیریت غلط زاینده رود را خشکاند

                           
      مدیریت غلط زاینده رود را خشکاند عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور زایندآب گفت: مدیریت غلط باعث خشک شدن زاینده رود شده است و کم شدن میزان بارندگی‌ها عامل این خشکسالی نیست.


شنبه 1 آبان 1395