پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

دفترتوسعه سرمایه‌گذاری وفناوری

صدور کارت جسارت برای سرمایه گذاران جسور اصفهانی

مطالب/ صدور کارت جسارت برای سرمایه گذاران جسور اصفهانی

                           
      صدور کارت جسارت برای سرمایه گذاران جسور اصفهانی جلسه  شورای سیاستگذاری دفتر توسعه سرمایه گذاری و فناوری(ItdO) در سالن هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزارشد.
چهارشنبه 20 مرداد 1395