دوشنبه 1 مهر 1398
En
logo
  برچسب شده با

وزیر اقتصاد

بخش خصوصي نيازمند عفو عمومي است

مطالب/ بخش خصوصي نيازمند عفو عمومي است

                           
      بخش خصوصي نيازمند عفو عمومي است رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان با انتقاد از فشار مالیاتی اعمال شده بر روی واحدهای تولیدی گفت: سازمان امور مالیاتی از بخش خصوصی غیر فعال خواستار دریافت مالیات است و این در حالیست که این واحدها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.

سه شنبه 27 مهر 1395