دوشنبه 1 مهر 1398
En
logo
  برچسب شده با

سد زاینده رود

اجرای طرح مدیریت میلیمتری آب در  ۹۳ شهر استان

مطالب/ اجرای طرح مدیریت میلیمتری آب در ۹۳ شهر استان

                           
      اجرای طرح مدیریت میلیمتری آب در  ۹۳ شهر استان یک مقام مسئول با بیان اینکه حجم ذخایر آب زاینده رود از ۴۵۰ میلیون مترمکعب پارسال به ۱۶۹ میلیون متر مکعب کاهش یافته است، گفت: مدیریت میلیمتری آب در نصف جهان در دستور کار قرار دارد.


يکشنبه 25 مهر 1395