پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

انتشار ریزگردهای سمی

قهر انسان با طبیعت و بحران ریزگردها

مطالب/ قهر انسان با طبیعت و بحران ریزگردها

                           
      قهر انسان با طبیعت و بحران ریزگردها معضل ریزگردها دردهه اخیر به مشکل وچالشی جدی برای سلامت شهروندان تبدیل شده به نوعی که منشاء بسیاری از بیماری ها را می توان در این ذرات ریزجستجو کرد.


جمعه 23 مهر 1395