پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

خط هوایی وین

جباری: اتاق اصفهان پرواز مستقیم به چین، فرانسه و چند کشور دیگر را پیگیری مي‌كند

مطالب/ جباری: اتاق اصفهان پرواز مستقیم به چین، فرانسه و چند کشور دیگر را پیگیری مي‌كند

                           
      جباری: اتاق اصفهان پرواز مستقیم به چین، فرانسه و چند کشور دیگر را پیگیری مي‌كند با پیگیری کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان ،خط هوایی وین – اصفهان سه روز در هفته راه اندازی شد.

جمعه 19 شهريور 1395