پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

سوفیا آنتی پولیس

توسعه همکاری های تجاری و  علمی  ایران و فرانسه به همت خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

مطالب/ توسعه همکاری های تجاری و علمی ایران و فرانسه به همت خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

                           
      توسعه همکاری های تجاری و  علمی  ایران و فرانسه به همت خانه صنعت،معدن و تجارت ایران با حضور رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در شهر نیس فرانسه، زمینه هاي همکاری تجاری و علمی دو کشور ایران و فرانسه توسعه یافت.

پنجشنبه 15 مهر 1395