پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

نماز

اقامه با شکوه نماز جماعت ظهر عاشورا در کل کشور

مطالب/ اقامه با شکوه نماز جماعت ظهر عاشورا در کل کشور

                           
      اقامه با شکوه نماز جماعت ظهر عاشورا در کل کشور ستاد اقامه نماز از تمهیدات لازم برای برگزاری پرشکوه نماز جماعت ظهر عاشورای حسینی در سراسر کشور خبر داد.


سه شنبه 20 مهر 1395