پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

اقتصاد دیجیتال

رتبه ۹۲ ایران بین ۱۳۹ کشور در اقتصاد دیجیتال

مطالب/ رتبه ۹۲ ایران بین ۱۳۹ کشور در اقتصاد دیجیتال

                           
      رتبه ۹۲ ایران بین ۱۳۹ کشور در اقتصاد دیجیتال طبق رتبه بندی جهانی شاخص آمادگی شبکه‌ای، ایران با اخذ رتبه ۹۰ در استفاده کاربران از فناوری اطلاعات و رتبه ۹۳ استفاده دولت از این فناوری، درمجموع در میان ۱۳۹ کشور جهان، در جایگاه ۹۲ قراردارد.


سه شنبه 20 مهر 1395