سه شنبه 28 خرداد 1398
En
logo
  برچسب شده با

کمیسیون توسعه

رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است

مطالب/ رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است

                           
      رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر اینکه مهمترین مشکل کشور در موضوع تجارت خارجی، سیاست خارجی است، گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا باید متکی بر صادرات و داد و ستد بود.


يکشنبه 18 مهر 1395