شنبه 29 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

رنو

مذاکره ایران با "بنز" در حال نهایی شدن/ توافق با رنو نیاز به چکش کاری دارد

مطالب/ مذاکره ایران با "بنز" در حال نهایی شدن/ توافق با رنو نیاز به چکش کاری دارد

                           
      مذاکره ایران با "بنز" در حال نهایی شدن/ توافق با رنو نیاز به چکش کاری دارد معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به این که توافق سازمان گسترش با رنو برای تولید مستقل خودرو در ایران به مرحله قرارداد نرسیده گفت: سازمان گسترش و نوسازی قصد ورود به صنعت خودرو سازی را ندارد.
يکشنبه 18 مهر 1395