سه شنبه 26 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

رضی میری

رضي ميري: صادرکنندگان به مشوق‌های صادراتی امیدوار نیستند

مطالب/ رضي ميري: صادرکنندگان به مشوق‌های صادراتی امیدوار نیستند

                           
      رضي ميري: صادرکنندگان به مشوق‌های صادراتی امیدوار نیستند در حال حاضر به واسطه نبود زیر ساخت های مناسب در کشور، ضعف دولتمردان در اتخاذ سیاست های پولی و مالی شایسته و همچنین تحقق نیافتن اهداف صادراتی‌، اوضاع اقتصادی کشور چندان رو به راه نیست و بنگاه‌های اقتصادی با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. اما با این حال هیچ اقدام مناسبی از سوی دولت برای افزایش صادرات غیر نفتی که عامل حمایت کننده از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است، انجام نمی شود و سال های متمادی است که به جای ارائه مشوق های صادراتی به صادرکنندگان، فقط وعده هایی در این خصوص به تجار داده می شود تا به این طریق آنها دست از صادرات بر ندارند.

شنبه 24 مهر 1395
رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است

مطالب/ رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است

                           
      رشد اقتصادی وابسته به توسعه صادرات است رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تأکید بر اینکه مهمترین مشکل کشور در موضوع تجارت خارجی، سیاست خارجی است، گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا باید متکی بر صادرات و داد و ستد بود.


يکشنبه 18 مهر 1395