پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

تجاری سازی

آماده همكاري براي توسعه و تجاري‌سازي مراكزدانش بنيان هستيم

مطالب/ آماده همكاري براي توسعه و تجاري‌سازي مراكزدانش بنيان هستيم

                           
      آماده همكاري براي توسعه و تجاري‌سازي مراكزدانش بنيان هستيم رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با معاون علمي و فناوري رئيس جمهور امروز (يك‌شنبه) ديدار و گفتگو كرد.

يکشنبه 18 مهر 1395