پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

حمله هوایی

ابراز خشم ایران از سعودی ها/عربستان وحامیانش باید پاسخگو باشند

مطالب/ ابراز خشم ایران از سعودی ها/عربستان وحامیانش باید پاسخگو باشند

                           
      ابراز خشم ایران از سعودی ها/عربستان وحامیانش باید پاسخگو باشند وزیر خارجه ایران در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت: بدینوسیله مایلم که خشم و انزجار شدید دولت ایران را نسبت به حمله هوایی دهشتناک و فاجعه بارهواپیماهای عربستان سعودی به صنعا ابراز نمایم.
دوشنبه 19 مهر 1395