پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

وزیر كار

۸۵ درصد اشتغال متعلق به بنگاه های کوچک و متوسط است

مطالب/ ۸۵ درصد اشتغال متعلق به بنگاه های کوچک و متوسط است

                           
      ۸۵ درصد اشتغال متعلق به بنگاه های کوچک و متوسط است معاون وزیر کار از ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار تا پایان سال خبر داده و می‌گوید: از آنجا که بخش قابل توجهی از اشتغال ایجاد شده متعلق به بنگاههای کوچک و متوسط است باید تمرکز خود را بر توسعه این بنگاهها بگذاریم و از ظرفیت بالای آنها در جهت اشتغالزایی استفاده کنیم.
دوشنبه 19 مهر 1395