دوشنبه 1 مهر 1398
En
logo
  برچسب شده با

بیکاری

اشتغال۷۰درصدی درمشاغل غیرمرتبط

مطالب/ اشتغال۷۰درصدی درمشاغل غیرمرتبط

                           
      اشتغال۷۰درصدی درمشاغل غیرمرتبط نتایج مطالعات میزان تطبیق پذیری آموزش‌های علمی و مهارتی با شغل فعلی افراد نشان می‌دهد دراستان‌های مورد بررسی فقط کمتر از ۳۰ درصد از شاغلان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی، مشغول به کار هستند.

دوشنبه 8 مرداد 1397