شنبه 29 تير 1398
En
logo
  برچسب شده با

حكمرانی خوب

چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهيم؟

مطالب/ چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهيم؟

                           
      چگونه مشکلات سیاست خارجی را کاهش دهيم؟ لزومی ندارد مانند یک قربانی و مظلوم در محافل بین‌المللی صحبت کنیم بلکه باید نظام داخلی را غنی کنیم.


سه شنبه 17 اسفند 1395