شنبه 2 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی

همایش اقتصاد سبز و روندهای جهانی فرصت

مطالب/ همایش اقتصاد سبز و روندهای جهانی فرصت

                           
      همایش اقتصاد سبز و روندهای جهانی فرصت همایش اقتصاد سبز و روندهای جهانی فرصت با سخنرانی قائم مقام پژوهشکده فرهنگ و هنر در بعد از ظهر هشتم اسفند در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان برگزار شد.
دوشنبه 9 اسفند 1395