شنبه 2 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

وقف

ضرورت تمرکز بر توسعه بنیان‌های اقتصادی وقف

مطالب/ ضرورت تمرکز بر توسعه بنیان‌های اقتصادی وقف

                           
      ضرورت تمرکز بر توسعه بنیان‌های اقتصادی وقف عبدالمجید شیخی، استاد اقتصاد دانشگاه‌ تهران، با بیان اینکه امروز باید منابع قرض‌الحسنه‌ای در اختیار وقف قرار گیرد، بر ضرورت تمرکز بر توسعه بنیان‌های اقتصادی وقف تأکید کرد.


سه شنبه 12 بهمن 1395