شنبه 2 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

اشتغال زنان

 نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های آتی افزایش می‌یابد

مطالب/ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های آتی افزایش می‌یابد

                           
       نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال‌های آتی افزایش می‌یابد همایش یک روزه رشد فراگیر و تاویلی از اقتصاد مقاومتی (رشد اشتغال زا،چالش ها و راهکارها) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور یکی از سخنرانان این همایش بود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همایش یک روزه رشد فراگیر و تاویلی از اقتصاد مقاومتی (رشد اشتغال زا،چالش ها و راهکارها) را با اهداف تبیین ضرورت گذار به رشد اشتغالزا و ضد فقر، بررسی وضعیت کنونی ایران، سیاست‌های اجرا شده و اثرات اقتصادی آن، بررسی تجارب دنیا در حوزه رشد فراگیر، تبیین پیش نیازها و راهکارهای ایجاد شده رشد فراگیر و تبیین مختصات تحول ساختاری مورد نیاز ایران برگزار کرده است.

پنجشنبه 7 بهمن 1395