سه شنبه 26 شهريور 1398
En
logo
  برچسب شده با

هدفمندی یارانه ها

بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی ناتوان است

مطالب/ بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی ناتوان است

                           
      بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی ناتوان است رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت:‌بخش خصوصی باید بتواند از بازار سرمایه استفاده کند اما چون این موضوع محقق نشده تکیه بیشتر آن‌ها به بانک ها است و بانک ها نیز به بهره های بالا توان بخش خصوصی را سلب کرده اند .

يکشنبه 26 دي 1395