دوشنبه 1 مهر 1398
En
logo
  برچسب شده با

موانع تجاری

مصمم به رفع تمام موانع تجاری با ایران هستیم

مطالب/ مصمم به رفع تمام موانع تجاری با ایران هستیم

                           
      مصمم به رفع تمام موانع تجاری با ایران هستیم وزیر امور خارجه آلبانی می گوید، کشورش مصمم به رفع یکایک موانع تجاری با ایران و فراهم کردن بستر مناسب برای افزایش حجم تجارت دوجانبه دو کشور است.
شنبه 25 دي 1395