پنجشنبه 27 تير 1398
En
logo
تاریخ : پنجشنبه 23 دي 1395
کد 6199

آژانس بین المللی انرژی

استانداردسازی و مالیات با بهبود اقتصاد سوخت رابطه مستقیم دارد

آژانس بین المللی انرژی* اعلام کرد، نتایج یک بررسی جدید توسط ستاد جهانی اقتصاد سوخت** نشان می دهد استاندارد سازی و سیستم مالیات متفاوت با بهبود اقتصاد سوخت رابطه مستقیم دارد.
به گزارش بازنيوز از ایرنا، آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد: بدون در نظر گرفتن دو برنامه استاندارد سازی و مالیات، اکثر خصوصیات خودروها از جمله اقتصاد سوخت از پیشرفت باز می مانند.
این بررسی همچنین نشان می دهد در حالی که متوسط سوخت مصرفی خودروها همچنان رو به کاهش است، سرعت پیشرفت در این زمینه در سال های اخیر کاهش یافته است.
مطابق این بررسی، متوسط سوخت موردنیاز خودرو برای پیمودن 100 کیلومتر در سال های 2014 و 2015معادل 1.1 درصد کاهش یافته در حالی که این کاهش بین سال های 2005 تا 2008 معادل 1.8 درصد بوده است.
همچنین خودروهایی که در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی **** استفاده می شوند سوخت کمتری در مقایسه با خوروهای مورد استفاده در کشورهای خارج این سازمان مصرف می کنند و این امر نشان دهنده یک شکاف فناوری موتور خودرو در این دو منطقه است.
«شیلا واتسون» دبیراجرایی ستاد جهانی اقتصاد سوخت و معاون بنیاد خیریه اف آی تی*** انگلیس با اشاره به کارهای مستمری که این ستاد برای بالا بردن آگاهی های عمومی در مورد اهمیت اقتصاد سوخت انجام می دهد گفت: نتایج این بررسی نشان می دهد که سیاست های اقتصاد سوخت کار می کند اما اقدامات بیشتری مورد نیاز است.
این بررسی همچنین برای نخستین بار ارزیابی جامعی از قیمت خودروها ارائه کرده است که نشان دهنده تفاوت چشمگیر در قیمت خودروها در بازارهای بزرگ جهان است. قیمت خودروهای فروخته شده در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و چین خیلی بیشتر از خودروهایی است که در برزیل، هند و مکزیک به فروش می رسد.
ستاد جهانی اقتصاد سوخت با آژانس بین المللی انرژی، برنامه محیط زیست سازمان ملل*****، انجمن بین المللی حمل و نقل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه******، شورای بین المللی حمل و نقل پاک*******، موسسه مطالعات حمل و نقل در دانشگاه دیویس کالیفرنیا******** و بنیاد خیریه FIA انگلیس همکاری می کند.

.....................................................................
*International Energy Agency
**Global Fuel Economy Initiative
***FIA Foundation
****The Organization for Economic Cooperation and Development
*****United Nations Environment Programme
******International Transport Forum of the OECD
*******International Council on Clean Transportation
********Institute for Transportation Studies at UC Davis

 

 
انتهای پیام