شنبه 2 شهريور 1398
En
logo
تاریخ : دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
کد 27371

گلشیرازی:

اعمال اصلاحات اقتصادی با تقویت سرمایه اجتماعی امکان پذیر است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان ضمن انتقاد از بی توجهی مسئولان به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در کشور، این امر را موجب بالا رفتن هزینه ها در امور اقتصادی دانست
مسعود گلشیرازی در گفتگو با اتاق24 گفت: امروز در کشور از یک سو جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی دشمنان و از سوی دیگر فرسایش نگران کننده سرمایه اجتماعی بویژه مهمترین شاخص آن یعنی اعتماد موجب شده تا هزینه های زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل شود که در بسیاری موارد این هزینه ها غیر ضروری و صرفاً ناشی از کاهش اعتماد می باشد.
گلشیرازی از سرمایه اجتماعی به عنوان تسهیل کننده فعالیتهای اقتصادی نام برد و فرسایش آن را یکی از چالش های امروز اقتصاد ایران برشمرد.
وی گفت: در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که با کاهش اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران مواجه هستیم باید با تقویت اعتماد و تسهیل فرایندهای اقتصادی سرمایه گذاران داخلی را به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی ترغیب کرد.
گلشیرازی عدم اعتماد مردم به تصمیم گیرندگان اقتصادی  و عدم اعتماد تصمیم گیرندگان اقتصادی به یکدیگر را یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور دانست و گفت : بخش مهمی از نابسامانی ها در بازار ارز، خودرو، مسکن و غیره از نتایج کاهش اعتماد عمومی به تصمیمات اقتصادی دولتمردان می باشد.
گلشیرازی با یادآوری ضرورت اصلاحات اقتصادی در کشور گفت: افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به متولیان اقتصادی موجب می شود تا اعمال اصلاحات دردناک اقتصادی در جامعه امکان پذیر گردد.