شنبه 4 خرداد 1398
En
logo
تاریخ : چهارشنبه 22 اسفند 1397
کد 26919

به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی؛

وجوه مورد نیاز تسویه اوراق بهادار اسلامی تامین شد

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در اطلاعیه ای از تامین اعتبار پرداخت اصل و سود انواع اوراق بهادار در سر رسیدهای تعیین شده تا پیش از پایان سال خبر داد.
به گزارش بازنیوز از ایرنا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این اطلاعیه آمده است: در راستای ارتقای اعتماد عمومی نسبت به اوراق بهادار اسلامی و ایفای تعهدات دولت در این حوزه و با توجه به سر رسید اصل و سود اوراق بهادار با تضمین دولت، وجوه مورد نیاز برای تسویه اوراق مذکور توسط خزانه داری کل کشور تامین و اقدام های لازم برای تسویه به موقع اوراق یاد شده معمول شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تاریخ تسویه اوراق مشارکت (سود) «اشاد 5» و «اشاد 10» به ترتیب، تاریخ 22 و 26 اسفند و تاریخ تسویه اوراق مشارکت «اشاد 2» و «اشاد 7» تاریخ 27 اسفند ماه است. 
در این اطلاعیه تاریخ تسویه اوراق منفعت (سود) «افاد 1» و «افاد 2» به ترتیب 15 و 26 اسفند ماه اعلام شده است.
بر این اساس، دارندگان اوراق اجاره (سود) «اجاد 41» و «اجاد 42» در تاریخ 24 اسفند ماه و دارندگان اوراق «اجاد 1» در تاریخ 26 اسفند ماه می توانند وجوه مربوط به سود اوراق مذکور را دریافت کنند. 
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، همچنین، تاریخ تسویه اصل و سود اوراق مرابحه «سلامت 7» را نیز 17 اسفند ماه اعلام کرده است.